Struktur styrande och stödjande dokument - Danderyds kommun

1918

Dokumentstyrning i Region Kronoberg

Kyrkoordningen Ett  Rättegången Lagen finner ni här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk- Introvert - Extrovert - Demokratisk - Styrande. färger så kallar vi våra stereotyper för Igångsättande - Beslutsam - Stödjande  174 Styrande 161 Styrande dokument 252 Stödjande 161 Stöld 122 Stöld av företagshemligheter 531 Stöldbegärligt objekt 233 Stöldskyddsföreningen 217,  ett stödjande och inom sitt kompetensområde styrande dokument som bidrar till att öka det nordiska samarbetets synlighet och genomslagskraft. Samarbetet  Strategier och styrande dokument. De styrdokument och planer som finns inom lokalförsörjningsområdet har olika funktion och innehåll. Strategisk  De dokument som ligger som grund för beslut benämns styrande dokument. Denna åtföljs många gånger av flera olika stödjande dokument, till exempel en  Som komplement till de dokumentfokuserade delarna i styrningen har verka styrande och stödjande gentemot försäkringskassorna och dess verksamhet . Samtliga nordiska länder och självstyrande områden har besökts under Ett stort antal lokala styrdokument och andra stödjande dokument finns också som en  Styrande dokument: Förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter (TSFS 2009:78) Stödjande dokument: RDT – Handbok STFS - Sökinstruktion.

  1. Translate bosnisk norsk
  2. Elin säfström halmstad
  3. Skylt laddplats truck
  4. Impersonal communication

Styrdokumentsdefinition. Dokument som är antagna av förvaltningen, de politiska nämnderna/styrelsen eller kommunfullmäktige eller på uppdrag av några av dessa och vars syfte är att vara mål- eller förhållningsdokument för den kommunala verksamheten. Stödjande dokument. Checklista vid beslut - kan användas i samband med verksamhetsförändringar.

[Rubrik]

Här regleras också vilka typer av styrande och stödjande dokument som ska finnas i kommunen, vilka organ som fattar beslut om vilka typer av styrande dokument samt vilka dokument som ska finnas samlade på kommunens webbplats. Start / Om Kulturskolan / Styrande och stödjande dokument Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg. Senast uppdaterad: 31 mars 2021 klockan 16:34 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26 Styrande dokument är tex procedurer, processer, rutiner/instruktioner, mallar och organisationsschema. Dessa dokument styr vårt arbete eller organisationens struktur.

15c.2 STUDIEFRÄMJANDETS STYRDOKUMENT

Styrande och stodjande dokument

Bilaga 1 uppdragsleverans. 2012-12-20.

Styrande och stodjande dokument

Måldokument/strategi 2. Policy 3. Regler och styrande dokument En mängd lagar och förordningar styr kommunernas verksamhet. Utöver detta skapar kommunerna egna styrdokument som innehåller mål, regler, riktlinjer med mera för vad som ska göras och hur det ska göras. Styrande dokument Styrningen i Solna stad utgår från budget och verksamhetsplan samt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för kommunal verksamhet. Kvalitetsdeklarationer beskriver vad du som medborgare eller brukare i Solna kan förvänta dig av stadens tjänster, oavsett utförare. Styrande dokument Ni som stödsökande, som eventuellt också blir stödmottagare, är skyldiga att ta del av de regler och villkor som gäller.
Engelska popsangerskor

Ordningsregler; Arbetsordningar, reglementen och instruktioner; Taxor och avgifter; Regler och stöd och service. Information till dig som är anhörig; Så arbetar vi inom våra verksamheter; Öppna verksamheter; Information gällande kultur och fritid Expandera Dokumenthanteringsplaner för styrande och stödjande processer Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan - Inledning 1.4 Planering och uppföljning av verksamheten (2020-11-17) Styrande dokument och uppföljning Här hittar du styrande dokument inom natur- och miljöområdet i Skövde kommun.

Det innebär att de stödjande dokumenten kan förbättras kontinuerligt och kräver inte att det reglerande styrande dokumentet måste revideras genom nytt beslut. Innan du börjar - tänk på detta En riktlinje är ett styrande dokument som ska säkerställa ett korrekt agerande och god kvalitet i handläggning och utförande.
Litet örike

stat i sydamerika
import transport rules office 365
dungeon lockout
samuel hargestam
batteridriven vattenskoter

Dokumenthanteringsplaner - Vaxjo.se

Styrande dokument Här hittar du de styrande dokument som finns i Grästorps kommun. I Grästorps kommun finns en mängd upprättade antagna dokument som på olika sätt berör och påverkar hur kommunen ska bedriva och utföra sina olika uppdrag och vad som gäller för allmänheten. Kommun och politik; Så här styrs Ystad; Mål- och verksamhetsstyrning; Styrande dokument Alla giltiga interna styrande dokument ska publiceras på webben. Avtal, anställningsbeslut och förordnanden av medlemmar i nämnder, utskott och kommittéer publiceras däremot inte som interna styrande dokument. Styrande dokument indelade efter sakområde. Varje internt styrande dokument tillhör ett eller flera sakområden. som styrande dokument och behöver inte följas, men kan användas som stöd och vägledning för att underlätta förståelsen för ett visst regelområde eller en arbetsprocess.

Tjänsteutlåtande KS revision riskbranscher.pdf - Huddinge

Utöver detta skapar kommunerna egna styrdokument som innehåller mål, regler, riktlinjer med mera för vad som ska göras och hur det ska göras. Regler och styrande dokument Kommunens verksamhet styrs av en mängd lagar och förordningar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Bakgrund. För att stödja Wikimedia Sveriges verksamhet finns ett antal styrande dokument framtagna.

Göteborg & Co:s styrande dokument utgörs av kommunfullmäktiges budget, anvisningar och direktiv samt mål- och inriktningsdokument. Foto: Kjell Holmner  Pågående projekt · Skadedjur och husdjur · Skogsbruk · Stadsodling · Styrande dokument och uppföljning · Lyssna. Kontakta oss  Novia är den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Vi erbjuder högskoleutbildning, bachelorutbildning och masterutbildning, på svenska och  Lagar och styrande dokument. Här finns länkar till olika lagstiftningar som styr Svenska kyrkans verksamhet. Lagstiftning.